Inspektor ochrony danych w Zespole Szkół nr 2 im. Józefa Wybickiego w Kołobrzegu

Piotr Trawiński

adres email: iod@gimnazjum2.org