Zasady dostępu do informacji niedostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej

„Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. J. Wybickiego. na adres:  78 -100 Kołobrzeg, ul. Śliwińskiego 1

Wzór wniosku znajduje się poniżej.”


Wzory procedury i wniosku

Wzór procedury

52 KBPobierzPodgląd pliku

Wzór wniosku

55 KBPobierzPodgląd pliku