Zakup książek z programu MEN "Książki naszych marzeń"

Termin składania ofert - do 10.11.2016 rok godz. 14.00 osobiście w sekretariacie szkoły lub pocztą elektroniczną:  h.borowska@zs2kg.pl

Załączniki i pisma:

Zapytanie ofertowe

264 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

253 KBPobierzPodgląd pliku

Oferta cenowa

1.1 MBPobierzPodgląd pliku