Status prawny Zespołu Szkół nr 2 im. Józefa Wybickiego w Kołobrzegu

Zespół Szkół nr 2 im. Józefa Wybickiego w Kołobrzegu jest jednostką prowadzoną przez Gminę Miasto Kołobrzeg. Organem nadzorującym szkołę jest Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie oddział Koszalin.
Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1981r. oraz Kartę Nauczyciela. Szkoła posiada statut nadany przez Radę Miasta Kołobrzeg.