Nabór kandydatów na stanowisko konserwatora

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. J. Wybickiego w Kołobrzegu, ul. Śliwińskiego 1 zatrudni pracownika na stanowisku konserwator w pełnym wymiarze czasu pracy. Osoby zainteresowane proszone są o składanie podań w sekretariacie szkoły lub na adres e-mail: sekretariat@zs2kg.pl do dnia 31 maja 2017 r.

Załączniki i pisma: