Podanie ceny za wykonanie kosztorysu remontu komina budynku szkoły

Termin składania ofert - do 29.10.2018 roku, godz. 14.00 osobiście w sekretariacie szkoły lub pocztą elektroniczną:  h.borowska@zs2kg.pl

Załączniki i pisma:

Zapytanie ofertowe

84 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do zapytania ofertowego

122 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz ofertowy

96 KBPobierzPodgląd pliku

Opracowanie zakresu prac naprawczych

10.4 MBPobierzPodgląd pliku