Organizacja Zespołu Szkół nr 2 im. Józefa Wybickiego w Kołobrzegu

- Dyrektor szkoły
- Wicedyrektor szkoły
- Rada Pedagogiczna
- Administracja szkoły
- Rada Rodziców
- Samorząd Uczniowski